Veronica Voinescu

Managing Partner

Str. Finlanda, Nr. 4A, Sector 1, Bucuresti, 011 776, Romania